آجر کف فرش

نوع محصول ابعاد تعداد در هر بسته وزن هر بسته
(کیلوگرم)
ظرفیت کامیون
10 تن
ظرفیت کامیون
15 تن
تریلی
22 تن
کف فرش 3x20x20 cm 30 عدد 18 15800 25000 36600
نیم کف فرش 4x10x22 cm 36 عدد 18.9 18000 28500 42000