آجر نیم کف فرش

نوع محصول ابعاد تعداد در هر بسته وزن هر بسته
(کیلوگرم)
ظرفیت کامیون
10 تن
ظرفیت کامیون
15 تن
تریلی
22 تن
نیم کف فرش 4x22x10 cm 36 عدد 21.6 15500 25000 36000