تماس با ما

آدرس کارخانه: اصفهان، کیلومتر 5 جاده حبیب آباد، خیابان شهید شالباف

تلفن : 3135493075 98+     و     3135493080 98+

تلفن واحد کنترل کیفیت: 3135493204 98+

نمابر: 3135493074 98+

همراه: 9133137740 98+         9131142216 98+

پست الکترونیک: info@tambrick.com

 **********************************************

دفتر فروش آجر تام مریخی پور:

آدرس: اصفهان، میدان احمد آباد، روبروی پمپ بنزین

تلفن:3132253730 98+           3132258056 98+