فیلتر جمع آوری محصول پودر تام مریخی پور

این دستگاه با در نظر گرفتن نیاز جوامع صنعتی و مشکلات زیست محیطی شهرهای بزرگ و با تحقیق و مطالعات چندین ساله کارشناسان و متخصصین، مجهز به سیستم تصفیه دود کوره های پخت آجر و ذوب فلزات طراحی و ساخته شده است.

دستگاه تصفیه دود کوره

این دستگاه با استفاده از قوانین حاکم بر جریان سیالات و شیمی مواد می تواند میزان قابل توجه و فراتر از میزان مورد تایید سازمان محیط زیست (m3/mg100) از ذرات معلق (تر و خشک) هوای خروجی کوره و همچنین بخشی از گازهای حاصله از احتراق (NO,NO2,HC,CL,CO2,CO,SO2) را کاهش دهد.

این دستگاه بدون نیاز به تجهیزات مکانیکی مانند فن به شکل ساده و کاربردی در مسیر جریان هوای خروجی کوره قرار می گیرد و عملیات تصفیه را انجام می دهد.عمر دستگاه و متعلقات آن در صورت بازدیدهای دوره ای منظم از پوشش داخلی آن بسیار طولانی خواهد بود و با توجه به هزینه اولیه کم آن نسبت به دیگر روش های غیر کارآمد مشابه، توجیح اقتصادی بالایی دارد.آب ورودی مورد نیاز می تواند از هر نوع آب که در منطقه موجود می باشد تامین شود و میزان آب مصرفی دستگاه بسته به درجه حرارت هوای خروجی ،میزان و نوع ذرات معلق موجود در هوای خروجی و عوامل محیطی متغیر باشد.با بازیابی آب خروجی دستگاه توسط سیستم ته نشینی و اسیدزدایی ، مصرف آب خام آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.این میزان برای دستگاه مدل MSF30 که برای دبی هوای 15 تا 30 هزار متر مربع بر ساعت مورد استفاده قرار می گیرد در حدود 200 لیتر در هر ساعت است ، که این عدد برآورد اولیه و تئوریک می باشد.در هر منطقه بر اساس شرایط ذکر شده کمتر یا بیشتر خواهد شد.اولین نمونه ِاین دستگاه در کارخانه آجر تام مریخی پور راه اندازی شد که تستهای اولیه روی این سیستم انجام شد و نتایج فراتر از حد انتظار و پایین تر از حد مجاز اعلام شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست برای کارخانجات مستقر در محدوده شعاع 50 کیلومتری شهرهای بزرگ بود.