آجر کف فرش

نوع محصول ابعاد تعداد در هر بسته وزن هر بسته
(کیلوگرم)
ظرفیت کامیون
10 تن
ظرفیت کامیون
15 تن
تریلی
22 تن
کف فرش 3x20x20 cm 30 عدد 18 15800 25000 36600