محتوای کتاب

این کتاب شامل 6 فصل: کانیها، سرامیک ها، صنعت آجر، تکنولوژی خشک کردن، دیرگدازها و آجرهای نسوز، تعیین مواد اولیه،و تحلیل عیوب آجرهای نما می باشد.
 جهت تهیه کتاب ذیل با شماره های :  03135493079 تماس حاصل فرمایید و از %20 تخفیف ویژه برخوردار شوید.