پالت حمل آجر

                                             

 

کارگاه پالت سازی کارخانه تام مریخی پور ، سفارش ساخت پالت (pallet) شما را در سایزهای   7*110* 110  و 7*95*110   می پذیرد.